Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.05, godz. 22:04
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

02/12/22 16:08 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
15:55  brak uprawnień PREFA GROUP SA (43/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
01/12/22 17:03  brak uprawnień Prefa Group z emisji do 340 tys. akcji serii D planuje pozyskać do 5,1 mln zł
16:26 Prefa Group S.A.: Publikacja memorandum w związku z emisją akcji serii D oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii D
30/11/22 15:36  brak uprawnień PREFA GROUP SA (42/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
25/11/22 16:23  brak uprawnień PREFA GROUP SA (41/2022) Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna
24/11/22 15:53 Prefa Group S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
21/11/22 16:26 Prefa Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 roku
16:20 Prefa Group S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku
16:08  brak uprawnień PREFA GROUP SA (40/2022) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Prefa Group
15:57  brak uprawnień PREFA GROUP SA (39/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna
15:50  brak uprawnień PREFA GROUP SA (38/2022) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku
15/11/22 16:08  brak uprawnień PREFA GROUP SA (37/2022) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
14/11/22 22:17  brak uprawnień PREFA GROUP SA (36/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.
09/11/22 16:24 Prefa Group S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza