Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 19:53
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

21/09/23 19:20 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PREFA GROUP S.A.
01/09/23 17:11 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
17:05 brak uprawnień PREFA GROUP SA (24/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
15:51 brak uprawnień PREFA GROUP SA (23/2023) Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/08/23 15:45 brak uprawnień PREFA GROUP SA (22/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
16/08/23 15:13 brak uprawnień PREFA GROUP SA (21/2023) Naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
08/08/23 13:50 brak uprawnień PREFA GROUP SA (20/2023) Korekta raportu EBI nr 19/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
13:05 Prefa Group S.A.: Korekta raportu ESPI nr 32/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.
04/08/23 15:45 brak uprawnień PREFA GROUP SA (19/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
15:38 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
31/07/23 17:33 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PREFA GROUP S.A. notowanych na rynku NewConnect
29/06/23 15:54 Prefa Group S.A.: Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Prefa Group S.A
27/06/23 15:32 brak uprawnień Po otwarciu sesji DJI rośnie o 0,08 proc., S&P 500 zwyżkuje o 0,28 proc.
21/06/23 09:54 brak uprawnień PREFA GROUP SA (17/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/06/23 15:06 brak uprawnień PREFA GROUP SA (16/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego