Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 13:20
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

21/06/22 16:36 Prefa Group S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 8 lutego 2022 r.
16:29 Prefa Group S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 1 września 2021 roku
16:19 Prefa Group S.A.: Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta
09/06/22 16:10 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta
08/06/22 16:43 Prefa Group S.A.: Zawarcie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji oraz o wykonanie projektu budowlanego
07/06/22 18:16 Prefa Group S.A.: Uiszczenie kolejnej płatności na rzecz umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k
02/06/22 15:45 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał
15:31  brak uprawnień PREFA GROUP SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/22 18:02 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
31/05/22 23:19  brak uprawnień PREFA GROUP SA (16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021
27/05/22 13:01 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
20/05/22 16:09 Prefa Group S.A.: Wejście w życie postanowień umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k
15:51 Prefa Group S.A.: Rejestracja podmiotu zależnego w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich
17/05/22 16:20 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.
16:01 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta