Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 15:14
kontakt
OUTDOOR

Komunikaty

21/11/23 11:59 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pobrexitowarezerwa dostosowawcza
10/11/23 13:03  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
23/10/23 22:03  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2023) Powołanie Członka Zarządu
28/09/23 12:25 OUTDOORZY S.A.: Otrzymanie pozytywnej decyzji w zakresie przyznania dofinansowania w ramach ProgramuOperacyjnego Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
10/08/23 13:24  brak uprawnień OUTDOORZY SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/07/23 19:05 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
26/06/23 21:13 OUTDOORZY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
21:04  brak uprawnień OUTDOORZY SA (6/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/05/23 12:27 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.
12:10  brak uprawnień OUTDOORZY SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.
10/05/23 10:20  brak uprawnień OUTDOORZY SA (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
15/03/23 18:32  brak uprawnień OUTDOORZY SA (3/2023) Raport okresowy za 2022 rok
14/03/23 17:30 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
08/03/23 14:36 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
13/02/23 09:50  brak uprawnień OUTDOORZY SA (2/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską