Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 11:05
kontakt
TERMO

Komunikaty

21/09/23 17:28  brak uprawnień TERMO2POWER SA (15/2023) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
15/09/23 20:34 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
13/09/23 13:00 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
12:47 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
21/08/23 22:59 TERMO2POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące umowy dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500.
16/08/23 12:09 TERMO2POWER S.A.: Rozliczenie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
14/08/23 21:29  brak uprawnień TERMO2POWER SA (14/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
31/07/23 18:19  brak uprawnień TERMO2POWER SA (13/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.
20/07/23 12:22 TERMO2POWER S.A.: Otrzymanie przez Emitenta zaliczki w ramach realizacji umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
14/07/23 10:46 TERMO2POWER S.A.: Podpisanie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
13/07/23 09:56 TERMO2POWER S.A.: Wybór oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
30/06/23 16:43 TERMO2POWER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku.
16:35  brak uprawnień TERMO2POWER SA (12/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.
28/06/23 15:48 TERMO2POWER S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
19/06/23 12:59 TERMO2POWER S.A.: Złożenie wniosku w ramach organizowanego w Holandii przez RWE i Chemport Europe konkursu "Sustainable Industry Challenge 2023".