Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:28
kontakt
JWASA

Komunikaty

10/11/21 19:19 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14:16  brak uprawnień JWA SA (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
03/11/21 09:41 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
29/10/21 20:08 JWA S.A.: Podpisanie Planu Połączenia
06/10/21 19:20 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13/08/21 12:27  brak uprawnień JWA SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
03/08/21 17:55  brak uprawnień JWA SA (15/2021) Powołanie Prezesa Zarządu
20/07/21 19:44 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" z One2Tribe sp. z o.o.
19/07/21 12:24  brak uprawnień JWA SA (14/2021) Powołanie prokurenta samoistnego
25/06/21 17:55  brak uprawnień JWA SA (13/2021) Rezygnacja osoby zarządzającej
14/06/21 19:40 JWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19:35  brak uprawnień JWA SA (12/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
19:32  brak uprawnień JWA SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r.
10:08  brak uprawnień JWA SA (10/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
09:37  brak uprawnień JWA SA (9/2021) Rezygnacja osób nadzorujących