Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 13:05
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

14/11/22 21:01  brak uprawnień 4MOBILITY SA (17/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
01/09/22 11:56  brak uprawnień 4MOBILITY SA (16/2022) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
11/08/22 18:26  brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
09/08/22 16:24  brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2022 r.
29/07/22 18:37 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
25/07/22 19:16 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/07/22 13:39 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20/07/22 19:11 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19:05 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/07/22 22:01  brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2022) Informacja w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H
21:49  brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
21:43  brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H
28/06/22 15:04 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
14:48  brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
31/05/22 18:05  brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022 r.