Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 02:00
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

28/06/22 15:04 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
14:48  brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
31/05/22 18:05  brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022 r.
30/05/22 20:00  brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2022) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2021
16/05/22 17:22  brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
21/03/22 18:26  brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską dotyczącej badania sprawozdań finansowych
18/03/22 16:31 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1a, ust. 1 pkt 5) i 6) oraz ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej
14/02/22 20:55  brak uprawnień 4MOBILITY SA (5/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
26/01/22 20:07  brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
19/01/22 16:30 4MOBILITY S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji
14/01/22 19:19 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r.
18:54  brak uprawnień 4MOBILITY SA (3/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
18:48  brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
18:38  brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28/12/21 22:27 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1a oraz ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie