Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 02:24
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

14/02/24 17:51  brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
30/01/24 11:47  brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
07/01/24 22:29 4MOBILITY S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 17:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki 4MOBILITY S.A.
13/11/23 17:30  brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
06/11/23 17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki 4MOBILITY S.A.
24/09/23 22:19  brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2023) Korekta jednostkowego raportu rocznego 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2022
05/09/23 18:24 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
04/09/23 19:57 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02/09/23 20:58 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20:43 4MOBILITY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
11/08/23 19:15  brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
07/07/23 09:36 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 lipca 2023 r.
06/07/23 23:17  brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2023) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 6 lipca 2023 r.
30/06/23 21:35  brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki