Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 08:23
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

24/06/22 10:46 ARCHICOM S.A.: Przedwstępna umowa nabycia nieruchomości w Poznaniu
23/06/22 16:05 ARCHICOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Archicom SA
14:46 ARCHICOM S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta
13:19  brak uprawnień WZ Archicomu zdecydowało o wypłacie1,38 zł dywidendy na akcję, w tym 1,24 zł na akcję stanowiła zaliczka
13:12 ARCHICOM S.A.: Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021
25/05/22 16:12 ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z projektami uchwał
24/05/22 15:11  brak uprawnień ARCHICOM SA (1/2022) ARCHICOM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/05/22 19:46 ARCHICOM S.A.: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 roku
19:01 ARCHICOM S.A.: Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Archicom
17:46  brak uprawnień Wyniki Archicomu w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:31 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 14:19 ARCHICOM S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021
17/05/22 17:54  brak uprawnień Archicom chce wypłacić 1,38 zł dywidendy na akcję, w tym 1,24 zł na akcję stanowiła zaliczka
17:35 ARCHICOM S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA
08/04/22 18:21  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2022 roku (tabela, popr.)