Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 07:21
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

24/11/22 18:13 ARCHICOM S.A.: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2022 roku
15:17 ARCHICOM S.A.: Nowy porządek obrad zwołanego NWZA wraz z treścią projektów uchwał
06:39  brak uprawnień Wyniki Archicomu w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:07 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/22 22:10 ARCHICOM S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA
18/11/22 20:46 ARCHICOM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
04/11/22 16:40 ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z projektami uchwał
15:00 ARCHICOM S.A.: Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022
26/10/22 20:35 ARCHICOM S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości gruntowej
22/10/22 14:52  brak uprawnień Archicom wypłaci 1,09 zł dywidendy zaliczkowej za 2022 rok na akcję
21/10/22 23:09 ARCHICOM S.A.: Uchwała w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022
11/10/22 08:45  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
10/10/22 11:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2022 roku (tabela)
06/10/22 12:18  brak uprawnień Grupa Echo Investment sprzedała w III kw. 175 lokali
12:09  brak uprawnień Archicom sprzedał w III kw. 113 lokali wobec 235 przed rokiem