Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:59
kontakt
AUXILIA

Komunikaty

30/06/22 18:19  brak uprawnień AUXILIA SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r.
20/06/22 14:42 AUXILIA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu powyżej 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10/06/22 22:47 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za maj 2022 r.
03/06/22 15:55 AUXILIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
15:45  brak uprawnień AUXILIA SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 14:12  brak uprawnień AUXILIA SA (5/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok obrotowy
14:03  brak uprawnień AUXILIA SA (4/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
16/05/22 15:12  brak uprawnień AUXILIA SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
10/05/22 21:37 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za kwiecień 2022 r.
08/04/22 20:59 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za marzec 2022 r.
10/03/22 19:08 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za luty 2022 r.
14/02/22 18:02  brak uprawnień AUXILIA SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
10/02/22 21:39 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za styczeń 2022 r.
12/01/22 14:04  brak uprawnień AUXILIA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
10/01/22 19:45 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za grudzień 2021 r.