Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 17:35
kontakt
TBULL

Komunikaty

29/01/24 13:13 T-BULL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
15/01/24 16:49 T-BULL S.A.: Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych
16:46 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za grudzień 2024
19/12/23 13:11 T-BULL S.A.: Premiera gry "Drag Clash Pro: HotRod Racing"
13:08 T-BULL S.A.: Premiera gry "Last Alive Shooter: Zombie FPS"
13:05 T-BULL S.A.: Premiera gry "Dwarf Legends: RPG Dungeons"
15/12/23 08:39 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za listopad 2023
29/11/23 14:09 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz raportu kwartalnego
15/11/23 08:46 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za październik 2023
16/10/23 08:45 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za wrzesień 2023
02/10/23 19:14 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz raportu półrocznego
26/09/23 21:02 T-BULL S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii G, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym
22/09/23 17:31  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G, I i J spółki T-BULL S.A
15/09/23 09:18 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za sierpień 2023
16/08/23 07:50 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za lipiec 2023