Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 10:28
kontakt
TBULL

Komunikaty

30/11/21 00:07 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/11/21 09:26 T-BULL S.A.: Zmiana nazwy spółki zależnej z Supernova Studio S.A. na GamesUP Studio S.A.
20/11/21 21:23 T-BULL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/11/21 08:33 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za październik 2021
15/10/21 08:35 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za wrzesień 2021
30/09/21 07:18 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/09/21 08:47 T-BULL S.A.: Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 5
17/09/21 23:52 T-BULL S.A.: Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Spółki serii G
15/09/21 08:48 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za sierpień 2021
16/08/21 08:57 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za lipiec 2021
15/08/21 12:15 T-BULL S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji na akcjach - art. 19 MAR
12/08/21 08:55 T-BULL S.A.: Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Hospital Renovator
11/08/21 15:55 T-BULL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
05/08/21 23:54 T-BULL S.A.: Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego
04/08/21 09:06 T-BULL S.A.: Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 4