Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:31
kontakt
UNIFIED

Komunikaty

14/11/21 15:57  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (7/2021) Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku
28/09/21 19:06 UNIFIED FACTORY S.A.: Sprawozdanie Nadzorcy wykonania układu przez Unified Factory S.A.
27/09/21 18:48  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki UNIFIED FACTORY S.A.
14/09/21 13:10 UNIFIED FACTORY S.A.: Decyzja dotycząca zwrotu VAT dla Unified Factory S.A.
17/08/21 11:17 UNIFIED FACTORY S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 sierpnia 2021 roku
16/08/21 09:31 UNIFIED FACTORY S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA z dnia 12 sierpnia 2021 roku
09:23  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (6/2021) Skonsolidowany raport za II kwartał 2021 roku
11/08/21 13:34 UNIFIED FACTORY S.A.: Decyzja o przedłużeniu terminu decyzji dot. zwrotu VAT dla Unified Factory S.A.
21/07/21 14:59 UNIFIED FACTORY S.A.: Kolejne wdrożenie systemu UF PRO dla Klienta Netia S.A.
20/07/21 09:34 UNIFIED FACTORY S.A.: Unified Factory S.A. nawiązało współpracę z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
09/07/21 13:07 UNIFIED FACTORY S.A.: Sprawozdanie Nadzorcy wykonania układu przez Unified Factory S.A.
02/07/21 16:00 UNIFIED FACTORY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 sierpnia 2021 roku
12:30 UNIFIED FACTORY S.A.: Komentarz Zarządu UF SA do opinii biegłego rewidenta wydanej do sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok
01/07/21 23:53  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (5/2021) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
30/06/21 23:30  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (4/2021) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok