Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 02:33
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

15/11/23 14:05 GEOTRANS S.A.: Informacja z otwarcia oferty
10/11/23 07:49  brak uprawnień GEOTRANS SA (8/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
06/11/23 10:27 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
31/10/23 13:43 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
27/10/23 13:25 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
17/10/23 11:54 GEOTRANS S.A.: Wybór ofert najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym
09/10/23 18:32 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
29/09/23 14:54 GEOTRANS S.A.: Informacja z otwarcia oferty
15/09/23 17:03 GEOTRANS S.A.: Wybór ofert najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym
10/08/23 07:56  brak uprawnień GEOTRANS SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
09/08/23 14:28 GEOTRANS S.A.: Zarejestrowanie zmiany nazwy spółki zależnej od Emitenta
21/07/23 19:26 GEOTRANS S.A.: Informacja z otwarcia oferty
19/07/23 14:57 GEOTRANS S.A.: Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta
06/07/23 13:51 GEOTRANS S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
05/07/23 12:13 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki