Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:41
kontakt
CTE

Komunikaty

28/09/21 09:46 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
10/03/21 23:32 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:26 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (8/2021) Treść uchwał podjętych po przerwie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 lutego 2021
10/02/21 19:45 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lutego 2021 do przerwy w obradach
19:37 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (7/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
21/01/21 14:33 brak uprawnień Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 900 tys.; oczekiwano 910 tys.
13:47 brak uprawnień METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej
18/01/21 22:12 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Cenospheres Trade & Engineering
21:31 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (5/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/01/21 18:48 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA
14/01/21 21:02 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (4/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (3/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
21:00 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (2/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
20:38 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 10 lutego 2021 r.
20:18 brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (1/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 10 lutego 2021 r.