Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:54
kontakt
LKDESIGN

Komunikaty

30/11/21 17:47  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LK DESIGNER SHOPS S.A. W UPADŁOŚCI
10:27 LK DESIGNER SHOPS S.A: Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki
12/11/21 11:41  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (10/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021r.
27/09/21 19:09  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LK DESIGNER SHOPS S.A. W UPADŁOŚCI
13/08/21 13:52  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (9/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021r.
02/08/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LK DESIGNER SHOPS S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
30/07/21 16:08 LK DESIGNER SHOPS S.A: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna
09/07/21 16:48 LK DESIGNER SHOPS S.A: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku
16:43  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku
09/06/21 20:27 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja o zmianie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 05.02.2021r. oraz o doręczeniu postanowienia o zabezpieczeniu majątku dłużnika
20:14  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (7/2021) Korekta treści raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 14.05.2021 r.
20:11  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna na dzień 9 lipca 2021 roku
14/05/21 09:38  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (5/2021) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021r.
09:37  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (4/2021) Raport roczny za 2020r.
15/04/21 09:35 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja powzięciu przez Spółkę informacji o wydaniu przez sądu upadłościowy postanowienia o zabezpieczeniu majątku Spółki, w tym ustanowienia dla niej tymczasowego nadzorcy sądowego