Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 06:15
kontakt
GETBACK

Komunikaty

29/10/21 17:53 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/10/21 14:24 CAPITEA S.A.: Odzyski za III kwartał 2021 r.
15/10/21 16:57 CAPITEA S.A.: Realizacja płatności trzeciej raty układowej
05/10/21 19:15  brak uprawnień Capitea chce od grupy Deloitte 293 mln zł wraz z odsetkami w związku z Getbackiem
19:01 CAPITEA S.A.: Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko spółkom Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Deloitte Audyt Spółka sp. z o.o.
04/10/21 09:17 CAPITEA S.A.: Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
24/09/21 23:04 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/21 22:19 CAPITEA S.A.: Przyspieszenie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku
20/09/21 15:26  brak uprawnień KNF nałożyła karę pieniężną na byłego prezesa GetBacku
08/09/21 18:14 CAPITEA S.A.: Termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r
18:02 CAPITEA S.A.: Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji Capitea S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji, których ewidencję prowadził Idea Bank S.A.
01/09/21 20:38 CAPITEA S.A.: Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umowy o zarządzanie portfelem funduszu sekurytyzacyjnego
16/08/21 11:00  brak uprawnień GETBACK (1/2021) CAPITEA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 15:35 GETBACK S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmian w statucie Spółki
16/07/21 21:12 GETBACK S.A.: Odzyski za II kwartał 2021 r.