Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:05
kontakt
GETBACK

Komunikaty

29/08/23 16:03 CAPITEA S.A.: Wpis do rejestru zastawów
25/08/23 14:12 CAPITEA S.A.: Wpis do rejestru zastawów
17/08/23 11:30  brak uprawnień CAPITEA SA (1/2023) CAPITEA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11/08/23 15:42 CAPITEA S.A.: Wpis do rejestru zastawów
03/08/23 13:12 CAPITEA S.A.: Zawarcie przez Capitea S.A. sześciu umów zastawu rejestrowego
28/07/23 22:28 CAPITEA S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17:23 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:16 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/07/23 16:05 CAPITEA S.A.: Odzyski za II kwartał 2023 r. oraz za I półrocze 2023 r.
10/07/23 15:24 CAPITEA S.A.: Rezygnacja Pana Bogusława Bartczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
28/06/23 15:20 CAPITEA S.A.: Przyspieszona wypłata 7. raty układowej
02/06/23 20:23 CAPITEA S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 2 czerwca 2023 r.
19:53 CAPITEA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się 2 czerwca 2023 r.
30/05/23 20:06 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/23 16:43 CAPITEA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2023 r.