Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:32
kontakt
GETBACK

Komunikaty

09/08/22 12:14  brak uprawnień KNF nałożyła na byłego członka zarządu GetBack karę w wysokości 1,1 mln zł
02/08/22 21:20 CAPITEA S.A.: Aktualizacja informacji o realizacji przyspieszonej płatności 5. raty układowej oraz części 6 raty układowej
01/08/22 22:11 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Altus S.A. z/s w Warszawie
29/07/22 22:12 CAPITEA S.A.: Wpis do rejestru zastawów
19/07/22 23:19 CAPITEA S.A.: Odzyski za II kwartał 2022 r. oraz za I półrocze 2022 r.
22:57 CAPITEA S.A.: Rejestracja zmiany statutu Capitea S.A.
13/07/22 13:44 CAPITEA S.A.: Wybór biegłego rewidenta
08/07/22 21:51 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/06/22 23:09 CAPITEA S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:46 CAPITEA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:40 CAPITEA S.A.: Zawarcie przez Capitea S.A. dwóch umów zastawu rejestrowego
28/06/22 23:29 CAPITEA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.
25/06/22 10:38 CAPITEA S.A.: Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz rezygnacja z ubiegania się o powołanie na kolejną kadencję
21/06/22 19:39 CAPITEA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r
09/06/22 20:59 CAPITEA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.