Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:36
kontakt
LOKUM

Komunikaty

11/08/22 12:59 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 12 września 2022 r. oraz projekty dokumentów.Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. o zamiarze połączenia spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
08/08/22 10:57 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/07/22 15:29 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uzgodnienie i udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
27/07/22 16:57 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11/07/22 17:52  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
08/07/22 14:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
07/07/22 20:30 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcji, uzyskana w trybie art. 19 MAR
15:55  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela)
06/07/22 10:46  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 104 lokale (opis)
09:37  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 104 lokale
09:31 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2022 r.
05/07/22 15:10 LOKUM DEWELOPER S.A.: Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
14:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:03 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy o uczestnictwo w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz zawarcie umowy darowizny akcji
24/06/22 14:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku