Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 13:43
kontakt
LOKUM

Komunikaty

13/09/23 11:51  brak uprawnień Lokum Deweloper spodziewa się poprawy rentowności netto na koniec 2023 r.
07:33  brak uprawnień Wyniki Lokum Deweloper w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:21 LOKUM DEWELOPER S.A.: LOKUM DEWELOPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 15:04 LOKUM DEWELOPER S.A.: Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
11/08/23 18:36 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
28/07/23 22:27 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Walerego Sławka w Krakowie
12/07/23 13:08  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)
11/07/23 13:22  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2023 roku (tabela)
04/07/23 17:17  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 206 lokali (opis)
16:43  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 206 lokali
16:33 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2023 r.
14/06/23 14:40 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku
14:38  brak uprawnień Lokum Deweloper wypłaci 1,69 zł dywidendy na akcję
14:35 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
14:30 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 14 czerwca 2023 r.