Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:31
kontakt
BIOPLAN

Komunikaty

26/09/22 18:16 BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji Spółki.
23/09/22 14:39 BIO PLANET S.A.: BIO PLANET S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
12/09/22 10:30 BIO PLANET S.A.: Przegląd opcji strategicznych.
02/09/22 14:08 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2022 rok.
02/08/22 09:35 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2022 rok.
04/07/22 19:13 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2022 rok.
21/06/22 10:37 BIO PLANET S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku.
15/06/22 10:07 BIO PLANET S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.
10:02  brak uprawnień Bio Planet wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję za 2021 rok
09:52 BIO PLANET S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku.
03/06/22 15:01 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za maj 2022 rok.
27/05/22 13:14 BIO PLANET S.A.: BIO PLANET S.A. formularz raportu kwartalnego
18/05/22 11:22  brak uprawnień Bio Planet chce wypłacić 0,36 zł dywidendy na akcję 2021 r.
09:37 BIO PLANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10/05/22 10:19 BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.