Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 21:45
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

18/06/24 21:56 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umowy z Roboze S.p.A.
07:04 ZORTRAX S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (nabycie znacznego pakietu akcji)
14/06/24 22:28 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D
12/06/24 22:24  brak uprawnień ZORTRAX SA (18/2024) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
10/06/24 23:01 ZORTRAX S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku
23:00  brak uprawnień ZORTRAX SA (17/2024) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku
02/06/24 23:24 ZORTRAX S.A.: Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax S.A.
01/06/24 20:33  brak uprawnień ZORTRAX SA (16/2024) Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax S.A.
31/05/24 23:40  brak uprawnień ZORTRAX SA (15/2024) Jednostkowy raport roczny za rok 2023
08:45 ZORTRAX S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość firmy
15/05/24 21:45  brak uprawnień ZORTRAX SA (14/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
14/05/24 17:23  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - ZORTRAX
13/05/24 17:24  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ZORTRAX S.A. notowanych na rynku NewConnect
11/05/24 09:22 ZORTRAX S.A.: Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Zortrax S.A.
10/05/24 21:54  brak uprawnień ZORTRAX SA (13/2024) Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy