Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 05:53
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

30/08/23 21:17 brak uprawnień ZORTRAX SA (20/2023) Odwołanie prokury łącznej
14/08/23 17:39 brak uprawnień ZORTRAX SA (19/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
07/08/23 21:09 brak uprawnień ZORTRAX SA (18/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/07/23 16:03 ZORTRAX S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 10 lipca 2023 r.
11/07/23 14:32 brak uprawnień ZORTRAX SA (17/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
14:00 brak uprawnień ZORTRAX SA (16/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/06/23 16:33 ZORTRAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
16:16 brak uprawnień ZORTRAX SA (15/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
06/06/23 17:22 ZORTRAX S.A.: Wydłużenie terminu zapadalności Obligacji Serii H
17:17 brak uprawnień ZORTRAX SA (14/2023) Wydłużenie terminu zapadalności Obligacji Serii H
29/05/23 22:19 ZORTRAX S.A.: Realizacja projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
24/05/23 21:05 brak uprawnień ZORTRAX SA (13/2023) Powołanie Zarządu na nową kadencję
20:59 brak uprawnień ZORTRAX SA (12/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu bieżącej kadencji
20:52 brak uprawnień ZORTRAX SA (11/2023) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
20:45 brak uprawnień ZORTRAX SA (10/2023) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej