Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:26
kontakt
PRESENT24

Komunikaty

15/11/21 19:45  brak uprawnień PRESENT24 SA (13/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
02/11/21 13:04 PRESENT24 S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Emitenta
28/10/21 10:19  brak uprawnień PRESENT24 SA (12/2021) Zawarcie umowy typu lock up
02/09/21 09:16  brak uprawnień PRESENT24 SA (11/2021) Otrzymanie informacji o wyniku naboru.
20/08/21 13:07  brak uprawnień PRESENT24 SA (10/2021) Otrzymanie potwierdzenia o rejestracji w Urzędzie Patentowym wniosku Emitenta
15/08/21 23:55  brak uprawnień PRESENT24 SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r. Present24 S.A
10/06/21 13:33  brak uprawnień PRESENT24 SA (8/2021) Informacja w związku ze zmianą terminu rostrzygnięcia konkursu PARP w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.
13:15  brak uprawnień PRESENT24 SA (7/2021) Umowa na złożenie wniosku o ochronę patentową dla projektu ?obrotowa pływająca platforma do montażu instalacji fotowoltaicznych?
15/05/21 15:36  brak uprawnień PRESENT24 SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r. Present24 S.A.
29/04/21 14:44 PRESENT24 S.A.: Złożenie przez Emitenta w PARP wniosku o dofinansowanie
11/02/21 10:50 PRESENT24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 3.02.2021 r.
03/02/21 16:14  brak uprawnień PRESENT24 SA (5/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 3 luty 2021r.
07/01/21 13:51 PRESENT24 S.A.: Korekta omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Emitenta
13:47  brak uprawnień PRESENT24 SA (4/2021) Korekta omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki
13:29 PRESENT24 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 luty 2021 roku