Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:32
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

15/11/21 06:24  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (17/2021) Raport za III kwartał 2021 r.
27/08/21 15:46 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Summa Linguae Technologies S.A. umowy przystąpienia do długu z umowy kredytowej.
24/08/21 13:25 SUMMA LINGUAE S.A.: Uchwała Zarządu Spółki w sprawie szczegółowych zasad oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M.
23/08/21 17:31 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 23 sierpnia 2021 r.
17:28  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A.
20/08/21 17:17  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (15/2021) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych z firmą audytorską.
13/08/21 20:52 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przez spółki zależne Summa Linguae Technologies S.A. umów przystąpienia do długu z umowy kredytowej.
20:50  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (14/2021) Raport za II kwartał 2021 r.
29/07/21 16:47 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. umowy kredytowej.
27/07/21 21:56 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
21:48  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (13/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
26/07/21 13:46 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki z Belgii
28/06/21 21:00  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A.
20:57 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
01/06/21 17:25 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie umów dotyczących rozliczenia wierzytelności o zapłatę części ceny za udziały spółki zależnej.