Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 05:50
kontakt
COMECO

Komunikaty

24/11/22 14:58 COMECO S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych
17/11/22 14:56  brak uprawnień COMECO SA (11/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
14:13 COMECO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie posiadanego udziału powyżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów
16/11/22 14:41 COMECO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie posiadanego udziału poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
09/11/22 18:38 COMECO S.A.: Powzięcie informacji w zakresie możliwej zmiany kontroli nad Emitentem
07/11/22 08:53  brak uprawnień COMECO SA (10/2022) Raport za III kwartał 2022
03/11/22 10:25  brak uprawnień COMECO SA (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
12/08/22 14:58  brak uprawnień COMECO SA (8/2022) Raport za II kwartał 2022
29/06/22 11:09 COMECO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2022 r.
11:05  brak uprawnień COMECO SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 28.06.2022 r.
01/06/22 14:59 COMECO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
14:53  brak uprawnień COMECO SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
27/05/22 15:58  brak uprawnień COMECO SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok
16/05/22 12:02  brak uprawnień COMECO SA (4/2022) Raport za I kwartał 2022
22/03/22 10:43 COMECO S.A.: Zakup działek