Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 11:14
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

23/11/22 21:54 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za trzeci kwartał 2022 roku.
03/10/22 22:33 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
27/09/22 21:18 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
23/09/22 23:12 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:06 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku
31/08/22 13:44 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
15/07/22 15:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/06/22 13:14 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23/06/22 20:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:23 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:10 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
22/06/22 10:56 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/06/22 10:08  brak uprawnień Airway Medix rozpoczął z BICI Solutions prace nad umową partnerską
17/06/22 23:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. zakończenia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Adiuvo Investments S.A. w odniesieniu do Airway Medix S.A.
23:39 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną niewiążącego dokumentu LoI dotyczącego zaangażowania BICI Solutions w zarządzanie operacyjne oraz rozwój Airway Medix S.A. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.