Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 13:23
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

25/05/23 22:40 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz raportu kwartalnego
18/05/23 15:07 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu śródrocznego
26/04/23 00:33 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A.
25/04/23 23:38 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości Biovo Technologies Ltd.
15:36 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
07:57  brak uprawnień Airway Medix ujmie w sprawozdaniu za '22 odpisy aktualizujące o wartości 33,3 mln zł
24/04/23 22:49 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2022 rok.
20/04/23 18:09 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
18/04/23 14:29 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
06/04/23 08:00 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. raportów okresowych publikowanych przez Spółkę w 2023 roku
15/03/23 10:56 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
08/03/23 07:48 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH w zakresie uchwalonej emisji akcji oraz spółki zależnej Biovo Technologies Ltd.
07/03/23 20:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z kontrahentem z Tajwanu
16/02/23 17:41 AIRWAY MEDIX S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki.
27/01/23 13:34 AIRWAY MEDIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku