Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 20:20
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

17/04/24 20:50 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
16/04/24 21:43 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
11:01 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku - kontynuacja rozmów z Bankiem.
15/04/24 21:52 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
08/04/24 22:55 AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/04/24 14:09 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku - otrzymanie pisma z Banku.
31/03/24 11:07 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku
07/02/24 11:23  brak uprawnień Airway Medix planuje w III kw. komercjalizację rozwiązań medycznych w USA i Europie
06/02/24 19:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28/01/24 20:57 AIRWAY MEDIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
20:51 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24/01/24 04:10 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
19/01/24 21:50 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21:42 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
17/01/24 20:26 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR