Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 21:51
kontakt
GEOTERM

Komunikaty

22/09/22 16:46  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:20 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2022 r.
16:15  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2022 roku
21/09/22 16:08 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
30/08/22 15:58 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15:52 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15:45 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15:31 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
26/08/22 17:19  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i innych zmian w Statucie
24/08/22 13:42  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2022 r.
13:34 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2022 r.
22/08/22 13:36  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku
16/08/22 17:31  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
12/08/22 14:48  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
13/07/22 17:30  brak uprawnień GPW: Komunikat - GEO-TERM POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI