Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 19:27
kontakt
GEOTERM

Komunikaty

21/06/22 15:33 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
02/06/22 11:13 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
31/05/22 16:07 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16:02 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 15:56 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
11/05/22 15:25 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 11 maja 2022 roku
15:15 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
15:11 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
15:05 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 roku
14/04/22 18:10 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.
17:49 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.
14/02/22 19:19 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r. Geo-Term Polska S.A.
25/01/22 17:19 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GEO-TERM POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
24/01/22 18:28 GEO-TERM POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
12/01/22 15:03 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku