Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:49
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

06/09/22 18:35 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
04/08/22 17:20 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
18/07/22 14:11 SKARBIEC HOLDING S.A.: Rezygnacja członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.
11:23 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
12/07/22 19:45 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
08/07/22 14:25 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
05/07/22 14:01 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o liczbie członków Zarządu spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A
29/06/22 15:13 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
28/06/22 20:01 SKARBIEC HOLDING S.A.: Powołanie do Zarządu Skarbiec TFI S.A. nowej kadencji
24/06/22 21:20 SKARBIEC HOLDING S.A.: Powołanie Zarządu Skarbiec TFI S.A. na nową kadencję
20/06/22 10:10 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
07/06/22 14:59 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
14:55 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
19/05/22 14:44 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/05/22 18:29  brak uprawnień Skarbiec Holding miał w III kw. roku obrotowego 2021/2022 1,19 mln zł straty netto