Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 08:18
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

27/02/23 10:49 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
13/02/23 22:35  brak uprawnień INVESTEKO SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.
30/01/23 14:53  brak uprawnień INVESTEKO SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
22/11/22 13:28  brak uprawnień INVESTEKO SA (14/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań.
10/11/22 22:47  brak uprawnień INVESTEKO SA (13/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku.
19/08/22 14:26 INVESTEKO S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o.
12:59 INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC
11/08/22 20:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (12/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
20/07/22 10:09 INVESTEKO S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską
24/06/22 11:33  brak uprawnień INVESTEKO SA (11/2022) Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
23/06/22 11:59 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.
09:40 INVESTEKO S.A.: Korekta raportu nr 6/2022 ESPI - Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC (PlasticLifeCycle)
22/06/22 13:57  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku.
21/06/22 12:48 INVESTEKO S.A.: Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC (PlasticLifeCycle)
31/05/22 09:48 INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC