Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:26
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

30/11/21 18:38 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
12/11/21 10:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (15/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku
12/10/21 11:56  brak uprawnień INVESTEKO SA (14/2021) Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
04/10/21 15:44  brak uprawnień INVESTEKO SA (13/2021) Terminowy wykup i umorzenie obligacji serii E
29/09/21 13:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (12/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
28/09/21 14:38 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2021 roku.
14:10  brak uprawnień INVESTEKO SA (11/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2021 roku.
21/09/21 11:45 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji INVESTEKO S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
01/09/21 13:11  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2021) Zamierzone zmiany Statutu
31/08/21 15:24 INVESTEKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku.
14:49  brak uprawnień INVESTEKO SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 r.
13/08/21 14:38  brak uprawnień INVESTEKO SA (8/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
28/07/21 15:44 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
01/07/21 13:45 INVESTEKO S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską
10/06/21 15:58 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy