Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 19:01
kontakt
EXCELLENC

Komunikaty

12/07/24 14:31 EXCELLENCE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
01/07/24 12:26  brak uprawnień EXCELLENCE SA (13/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej
09:41 EXCELLENCE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 28.06.2024 r.
28/06/24 16:03  brak uprawnień EXCELLENCE SA (12/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 06:44 EXCELLENCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. wraz z projektami uchwał
06:34  brak uprawnień EXCELLENCE SA (11/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. wraz z projektami uchwał
29/05/24 21:25  brak uprawnień EXCELLENCE SA (10/2024) Jednostkowy raport roczny Excellence S.A. za 2023 rok
21:20  brak uprawnień EXCELLENCE SA (9/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Excellence S.A. za 2023 rok
16/05/24 08:31  brak uprawnień EXCELLENCE SA (8/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
15/05/24 06:54  brak uprawnień EXCELLENCE SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
11/04/24 11:47 EXCELLENCE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 10.04.2024 r.
10/04/24 13:59  brak uprawnień EXCELLENCE SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 10 kwietnia 2024 r.
05/04/24 08:58  brak uprawnień EXCELLENCE SA (5/2024) Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/03/24 15:31 EXCELLENCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. wraz z projektami uchwał
15:23  brak uprawnień EXCELLENCE SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. wraz z projektami uchwał