Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 19:12
kontakt
JWWINVEST

Komunikaty

04/07/24 12:46 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
28/06/24 11:43  brak uprawnień JWW Invest zrealizuje zamówienie od spółki Sener Bonatti CCPP za 11,6 mln euro
11:36 JWW INVEST S.A.: Przyjęcie znaczącego zamówienia
28/05/24 15:35  brak uprawnień JWW Invest wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za '23
15:21 JWW INVEST S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.
15:19 JWW INVEST S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w dniu 28 maja 2024 r.
15:17 JWW INVEST S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2024 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
15:15 JWW INVEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW INVEST S.A. w dniu 28 maja 2024 r.
27/05/24 07:30 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/24 10:31 JWW INVEST S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
21/05/24 14:15 JWW INVEST S.A.: Przyjęcie znaczącego zamówienia
29/04/24 11:52 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
25/04/24 08:02  brak uprawnień JWW Invest chce wypłacić 0,19 zł dywidendy na akcję
07:56 JWW INVEST S.A.: Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2023
07:54 JWW INVEST S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023