Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 22:51
kontakt
JWWINV

Komunikaty

05/01/24 11:42 JWW INVEST S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 14:19 JWW INVEST S.A.: Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
22/12/23 12:51  brak uprawnień JWW Invest ma umowę z Tecnicas Reunidas na montaż urządzeń okołokotłowych za ok. 65,746 mln zł netto.
12:32 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
21/12/23 16:12 JWW INVEST S.A.: Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
29/11/23 07:39 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/23 12:49 JWW INVEST S.A.: Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej
31/10/23 13:38 JWW INVEST S.A.: Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego
28/09/23 07:29 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/06/23 15:15  brak uprawnień JWW Invest wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
15:03 JWW INVEST S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
15:02 JWW INVEST S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
15:01 JWW INVEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
21/06/23 15:59 JWW INVEST S.A.: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
14/06/23 19:28 JWW INVEST S.A.: Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2022