Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 23:43
kontakt
CDRL

Komunikaty

30/01/24 16:07 CDRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.
17/11/23 06:21 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/23 21:23  brak uprawnień CDRL utracił kontrolę nad spółką białoruską spółką zależną
20:19 CDRL S.A.: Utrata przez Emitenta kontroli nad spółką zależną z siedzibą w Białorusi
23/10/23 21:02 CDRL S.A.: Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.
02/10/23 07:08 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/23 16:28  brak uprawnień CDRL zawiąże kolejny odpis na białoruską spółkę zależną
16:09 CDRL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o dokonaniu dalszych odpisów aktualizujących wartość udziałów i aktywów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
28/08/23 20:05 CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023
13/07/23 10:47  brak uprawnień Przychody CDRL w II kw. '23 spadły 16 proc. rdr do 59,5 mln zł
20/06/23 11:33 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 roku
11:24 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 20 czerwca 2023 roku
19/06/23 16:24 CDRL S.A.: Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
30/05/23 15:29 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:23 CDRL S.A.: Korekta raportu okresowego- skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.