Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:53
kontakt
CDRL

Komunikaty

25/11/21 13:11 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2021 roku
12:57 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 25 listopada 2021 roku
12:45  brak uprawnień CDRL wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego
12:39 CDRL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. zwołane na dzień 25 listopada 2021 r.
19/11/21 08:26  brak uprawnień Zysk netto CDRL w III kw. '21 wyniósł 13 mln zł wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej
07:28 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/21 23:28 CDRL S.A.: korekta raportu bieżącego w sprawie wstępnego wyniku za III Q 2021
17:02 CDRL S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 roku
29/10/21 15:55 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 listopada 2021 roku
15:54  brak uprawnień CDRL chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego
15:48 CDRL S.A.: Wniosek Zarządu o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich.
17/10/21 22:11 CDRL S.A.: Informacja o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/09/21 14:26 CDRL S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 51/2021 - Informacja o podjęciu przez Emitenta decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego w procesie restrukturyzacji spółek zależnych
10:15  brak uprawnień CDRL chce udzielić spółkom zależnym wsparcia finansowego w wysokości do 10 mln zł
10:04 CDRL S.A.: Informacja o podjęciu przez Emitenta decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego w procesie restrukturyzacji spółek zależnych