Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:00
kontakt
CDRL

Komunikaty

09/06/22 13:05 CDRL S.A.: Informacja o prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układu zawartego przez spółkę zależną w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
03/06/22 16:12 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2022 roku
12:58  brak uprawnień CDRL wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję
12:57 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 3 czerwca 2022 roku
12:51 CDRL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. zwołane na dzień 3 czerwca 2022 r.
20/05/22 07:02 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/22 21:29  brak uprawnień CDRL chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję
20:53 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 czerwca 2022 roku
19:39 CDRL S.A.: Wniosek Zarządu o wypłatę dywidendy z zysku Spółki wypracowanego w roku 2021
21/04/22 15:26 CDRL S.A.: Informacja o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
30/03/22 09:35  brak uprawnień CDRL zakłada, że wojna na Ukrainie wpłynie negatywnie na wyniki, przychody mogą być podobne rdr (wywiad)
25/03/22 08:30  brak uprawnień Zysk netto grupy CDRL w 2021 r. wyniósł 32,9 mln zł wobec 41,7 mln zł straty rok wcześniej
07:12 CDRL S.A.: CDRL S.A.
07:11 CDRL S.A.: CDRL S.A.
22/03/22 21:05 CDRL S.A.: Informacja o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR