Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 10:31
kontakt
APANET

Komunikaty

15/04/24 22:59  brak uprawnień APANET SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
22/02/24 14:34 APANET S.A.: Zawarcie ugody sądowej przez spółkę zależną
09/02/24 22:52  brak uprawnień APANET SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 21:59  brak uprawnień APANET SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
10/11/23 21:28 APANET S.A.: Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy
16:44 APANET S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13:12 APANET S.A.: Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:54 APANET S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
07/11/23 21:11  brak uprawnień APANET SA (11/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
08/08/23 23:25  brak uprawnień APANET SA (10/2023) Korekta raportu za II kwartał 2023 r. ? korekta raportu EBI nr 8/2023
08:43  brak uprawnień APANET SA (9/2023) korekta raportu za II kwartał 2023 - korekta raportu EBI 1/2023
07/08/23 21:15  brak uprawnień APANET SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
04/07/23 10:40 APANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.06.2023 r. posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów
28/06/23 01:27  brak uprawnień APANET SA (7/2023) Treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r.
29/05/23 23:01  brak uprawnień APANET SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał