Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 10:05
kontakt
KLEBA

Komunikaty

21/06/22 08:16 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PRIMA PARK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
31/05/22 08:46 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
08:42 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.
17/05/22 13:27 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza
16/05/22 16:40 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
29/04/22 18:58 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
14/02/22 15:01 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
10/01/22 11:18 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
15/11/21 18:22 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
20/10/21 13:01 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 20%
27/09/21 18:42 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PRIMA PARK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
16/08/21 13:40 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r
31/05/21 12:38 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
12:36 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
17/05/21 11:28 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r