Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 17:55
kontakt
NEPTIS

Komunikaty

20/06/24 22:29  brak uprawnień Neptis wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
20:42 NEPTIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:31  brak uprawnień NEPTIS SA (14/2024) Wypłata dywidendy za 2023 rok
20:22  brak uprawnień NEPTIS SA (13/2024) Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2024 roku
11/06/24 16:47 NEPTIS S.A.: Przekroczenie progów 33% oraz 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16:40 NEPTIS S.A.: Przekroczenie progów 33% oraz 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/06/24 18:48 NEPTIS S.A.: Informacja poufna - zatwierdzenie Suplementu nr 2 do Prospektu Neptis S.A.
01/06/24 15:30  brak uprawnień NEPTIS SA (12/2024) Zmiana porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:28 NEPTIS S.A.: Zmiana porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/05/24 18:51  brak uprawnień Neptis planuje wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
18:24 NEPTIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:19  brak uprawnień NEPTIS SA (11/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/05/24 17:08 NEPTIS S.A.: Informacja poufna. Wykonanie obowiązku notyfikacyjnego przez osobę zobowiązaną.
13/05/24 20:06  brak uprawnień NEPTIS SA (10/2024) Raport okresowy - 1 kwartał 2024 roku
18/04/24 17:31  brak uprawnień NEPTIS SA (9/2024) Korekta raportu rocznego Neptis S.A. za rok obrotowy 2023