Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 19:57
kontakt
2CPARTNE

Komunikaty

01/12/22 19:12  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki 2C PARTNERS S.A.
15/09/22 17:34  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A.
20/06/22 18:13  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS
06/06/22 17:42  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A
24/03/22 18:51  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A.
16/12/21 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A.
28/09/21 09:41  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
03/09/21 18:49 2C PARTNERS S.A.: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
17/07/21 22:19 2C PARTNERS S.A.: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
26/10/20 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki 2C PARTNERS S.A.
23/10/20 19:27 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
20/10/20 10:30 2C PARTNERS S.A.: Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
24/07/20 18:11 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne
21/05/20 19:05 2C PARTNERS S.A.: Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
31/03/20 11:09  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (6/2020) Wykup obligacji serii O