Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 13:43
kontakt
LIVECHAT

Komunikaty

23/11/22 16:24 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Zmiana adresu serwisu internetowego relacji inwestorskich
07/11/22 14:53 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze roku finansowego 2022/23
06/10/22 12:15  brak uprawnień Haitong Bank podwyższył cenę docelową akcji LiveChatu do 136,3 zł
04/10/22 12:23  brak uprawnień LiveChat pracuje nad zmianą cenników dla obecnych klientów; w przyszłości zmiany cen mogą być częstsze
03/10/22 19:10  brak uprawnień Przychody LiveChat Software w II kw. 2022/23 wyniosły 15,47 mln USD, wzrosły 7,9 proc. rdr
19:00 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2022/23 roku finansowego
31/08/22 13:08  brak uprawnień Haitong podniósł rekomendację dla LiveChatu do "kupuj"
25/08/22 20:16  brak uprawnień Wyniki Livechat Software w I kw. 2022/23 roku vs. konsensus PAP Biznes (tabela)
20:07 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: LIVECHAT SOFTWARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/08/22 10:40 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022 roku
19/08/22 10:44 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022
18/08/22 15:56  brak uprawnień LiveChat Software wypłaci łącznie 4,4 zł dywidendy na akcję za rok 2021/22
15:46 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
27/07/22 17:43  brak uprawnień GPW: Komunikat - LIVECHAT
22/07/22 11:35 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2022 roku