Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 18:09
kontakt
HOLLYWOO

Komunikaty

04/10/23 13:54  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HOLLYWOOD S.A.
02/10/23 17:12 HOLLYWOOD S.A.: Opóźnienie publikacji raportów z przeglądu półrocznych raportów okresowych
16:57 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/06/23 13:12 HOLLYWOOD S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hollywood S.A.
12:59 HOLLYWOOD S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
02/06/23 16:28 HOLLYWOOD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood SA
30/05/23 15:32 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/23 21:00 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.
20:54 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.
03/02/23 15:27 HOLLYWOOD S.A.: Powołanie członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno-finansowych
26/01/23 12:12 HOLLYWOOD S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
20/12/22 16:02 HOLLYWOOD S.A.: Odwołanie Członka Zarządu Hollywood S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Hollywood S.A.
29/11/22 16:18 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/22 16:12 HOLLYWOOD S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Hollywood za 9 miesięcy 2022 roku
13/10/22 12:07 HOLLYWOOD S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Hollywood S.A.