Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:54
kontakt
LABOPRIN

Komunikaty

06/12/21 14:25 LABO PRINT S.A: rozpoczęcie negocjacji - aktualizacja informacji
29/11/21 08:26 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/21 13:09 LABO PRINT S.A: ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F po asymilacji
23/11/21 14:03 LABO PRINT S.A: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F po asymilacji
22/11/21 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki LABO PRINT S.A.
10/11/21 12:30 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w październiku 2021
04/11/21 13:52 LABO PRINT S.A: rejestracja akcji serii F spółki w KDPW
11/10/21 11:42 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto we wrześniu 2021 roku
28/09/21 14:51 LABO PRINT S.A: rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu
27/09/21 13:46 LABO PRINT S.A: zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
25/09/21 08:07 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 13:12 LABO PRINT S.A: zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku
13/09/21 14:47 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2021 roku
07/09/21 14:57 LABO PRINT S.A: rozpoczęcie negocjacji
10/08/21 13:39 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lipcu 2021 roku