Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 21:22
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

15/05/24 21:36 brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2024) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2024 r.
24/04/24 15:39 brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2024) Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.
12/04/24 12:21 brak uprawnień PLANET B2B SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
20/03/24 18:14 brak uprawnień PLANET B2B SA (3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Planet B2B S.A. za 2023 r.
09/02/24 21:03 brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 9 lutego, 21.00
20:28 brak uprawnień PLANET B2B SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2023 i rok 2024
29/01/24 12:29 brak uprawnień PLANET B2B SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
13/11/23 08:02 brak uprawnień PLANET B2B SA (10/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.
09/11/23 09:23 brak uprawnień PLANET B2B SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 r.
20/10/23 19:54 brak uprawnień PLANET B2B SA (8/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/08/23 09:03 brak uprawnień PLANET B2B SA (7/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za II kwartał 2023 r.
27/06/23 12:09 brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A.
11:14 PLANET B2B S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku
22/06/23 12:21 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
12/06/23 20:27 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta