Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:23
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

01/06/23 13:42 PLANET B2B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
13:24  brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19/05/23 19:44 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
27/03/23 18:22 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
24/03/23 15:49 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
21/03/23 20:23  brak uprawnień PLANET B2B SA (3/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Planet B2B S.A. za 2022 r.
17/03/23 18:27  brak uprawnień PLANET B2B SA (2/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2022 i rok 2023.
30/01/23 11:42  brak uprawnień PLANET B2B SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
23/01/23 21:05 PLANET B2B S.A.: Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B
23/12/22 17:42 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
19/12/22 14:20 PLANET B2B S.A.: Nabycie 51% udziałów w amerykańskiej spółce I-Dotcom LLC
13/12/22 20:25 PLANET B2B S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki I Dotcom LLC
14/11/22 20:02  brak uprawnień PLANET B2B SA (10/2022) Raport kwartalny spółki Planet B2B S.A. za III kwartał 2022 r.
31/10/22 18:43 PLANET B2B S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów w podmiocie amerykańskim
12/10/22 18:55 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta