Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 14:12
kontakt
EMTASIA

Komunikaty

14/09/23 12:12  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (14/2023) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Elemental Asia S.A.
21/08/23 15:36 ELEMENTAL ASIA S.A.: Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Elemental Asia S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
16/08/23 17:30 ELEMENTAL ASIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 16 sierpnia 2023 roku
17:22  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (13/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 16 sierpnia 2023 r.
11/08/23 13:16  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (12/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r.
19/07/23 22:23 ELEMENTAL ASIA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22:12  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (11/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/07/23 16:06  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (10/2023) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna (PLCRTCP00010)
04/07/23 15:09 ELEMENTAL ASIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
30/06/23 11:13  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (9/2023) Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta na nowe kadencje
29/06/23 18:54  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
18:41  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (7/2023) Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej
02/06/23 17:52 ELEMENTAL ASIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:41  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/23 21:46  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za rok obrotowy 2022