Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 18:38
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

02/06/22 17:11 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
01/06/22 13:01  brak uprawnień Capital Park chce wypłacić 0,43 zł dywidendy na akcję
12:54 CAPITAL PARK S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
20/05/22 00:04 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/04/22 18:47 CAPITAL PARK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
25/03/22 00:06 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
00:04 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
31/01/22 10:53 CAPITAL PARK S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
17/01/22 16:36 CAPITAL PARK S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
13/01/22 17:20 CAPITAL PARK S.A.: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
09/12/21 10:29 CAPITAL PARK S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
10:23 CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomienia w sprawie znacznego pakietu akcji
16/11/21 13:04 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 listopada 2021 roku.
15/11/21 14:22 CAPITAL PARK S.A.: uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.; zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
10/11/21 18:52 CAPITAL PARK S.A.: Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Capital Park S.A.