Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 21:03
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

28/09/22 20:29 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta
09/09/22 00:03 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/22 10:30  brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Capital Park do "redukuj"
23/08/22 11:50 CAPITAL PARK S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2022, 2023 i 2024
04/07/22 09:38 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku.
29/06/22 17:29 CAPITAL PARK S.A.: uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 29.06.2022 r.
17:20  brak uprawnień Capital Park wypłaci 0,43 zł dywidendy na akcję
17:03 CAPITAL PARK S.A.: podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
02/06/22 17:11 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
01/06/22 13:01  brak uprawnień Capital Park chce wypłacić 0,43 zł dywidendy na akcję
12:54 CAPITAL PARK S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
20/05/22 00:04 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/04/22 18:47 CAPITAL PARK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
25/03/22 00:06 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
00:04 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.