Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:31
kontakt
PROPERTY

Komunikaty

28/09/21 08:45  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PROPERTY LEASE FUND S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
08/02/21 18:44  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki PROPERTY LEASE FUND S.A.
30/01/21 16:55 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5%
16:48  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (3/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 stycznia 2021 r.
03/01/21 00:48  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (2/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu
02/01/21 20:55  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (1/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2021 r.
20:54 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2021 r.
31/12/20 16:15  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki PROPERTY LEASE FUND SA na rynku NewConnect
17/12/20 20:35 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5%
20:28  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (14/2020) Wygaśnięcie mandatów w Radzie Nadzorczej
20:24  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r.
11/12/20 16:12 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
04/12/20 20:30 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie zabezpieczenia majątkowego
01/12/20 20:35 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego Bogusława Mikołajewskiego
23/11/20 14:51 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji