Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 13:26
kontakt
PIK

Komunikaty

02/06/22 12:03  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
11:55 ADATEX DEWELOPER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
30/05/22 10:40  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (6/2022) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021
13/05/22 09:54  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
02/03/22 15:05 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki odnawialnej
14/02/22 09:51  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (4/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
31/01/22 13:13 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
18/01/22  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (3/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14/01/22 14:43  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (2/2022) Powołanie (kooptacja) Członków Rady Nadzorczej
14:23  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
15/12/21 20:06 ADATEX DEWELOPER S.A.: Podpisanie Planu Połączenia
06/12/21 13:25 ADATEX DEWELOPER S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Adatex sp. z o. o.
15/11/21 14:25  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
02/11/21 16:46 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy o wykonawstwo II etapu Osiedle Gwiezdna w Sosnowcu
27/08/21 19:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki ADATEX DEWELOPER SA