Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:00
kontakt
PYLON

Komunikaty

30/06/22 12:58 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach nabycia akcji Emitenta PYLON S.A.
11:52 PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym PYLON S.A.
11:43  brak uprawnień PYLON SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna
03/06/22 12:11 PYLON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
12:06  brak uprawnień PYLON SA (13/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
31/05/22 23:46  brak uprawnień PYLON SA (12/2022) Pylon S.A. ? raport roczny za 2021 rok.
16/05/22 12:52  brak uprawnień PYLON SA (11/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
05/05/22 09:09  brak uprawnień PYLON SA (10/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii U
25/04/22 00:16 PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
00:13  brak uprawnień PYLON SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.04.2022 roku
00:09 PYLON S.A.: Zmiana stanu posiadania
25/03/22 08:10 PYLON S.A.: Porozumienie w sprawie objęcia i opłacenia akcji serii U Emitenta
08:01  brak uprawnień PYLON SA (8/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2022 roku
07:57 PYLON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2022 roku
15/02/22 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F, I, J i T spółki PYLON S.A.