Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 10:32
kontakt
PYLON

Komunikaty

15/11/21 17:33 brak uprawnień PYLON SA (18/2021) Pylon S.A. - raport kwartalny za III kwartał 2021 Pylon Spółka Akcyjna
20/10/21 13:49 brak uprawnień PYLON SA (17/2021) Uzupełnienie raportu EBI dotyczącego powołania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Pylon S.A.
29/09/21 17:26 brak uprawnień PYLON SA (16/2021) Pylon S.A. - uchwała Zarządu GPW S.A. o nałożeniu kary upomnienia.
27/09/21 18:43 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PYLON S.A.
13/08/21 10:42 brak uprawnień PYLON SA (15/2021) Pylon S.A. - raport kwartalny za II kwartał 2021
11/08/21 15:57 brak uprawnień PYLON SA (14/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021
02/08/21 10:33 brak uprawnień PYLON SA (13/2021) Rejestracja zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego
10:29 brak uprawnień PYLON SA (12/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii J
09/07/21 17:14 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
06/07/21 14:36 brak uprawnień PYLON SA (11/2021) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku numer 3 Alternatywnego Systemu Obrotowego
05/07/21 14:20 brak uprawnień PYLON SA (10/2021) Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spółki Pylon Spółka Akcyjna
29/06/21 13:44 PYLON S.A.: PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:26 PYLON S.A.: PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:25 brak uprawnień PYLON SA (9/2021) PYLON: PYLON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.
25/06/21 10:08 brak uprawnień PYLON SA (8/2021) Stanowiski Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wskazanych w sprawozdaniu z opinii Biegłego Rewidenta