Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:14
kontakt
PYLON

Komunikaty

29/11/22 09:23 PYLON S.A.: Finalizacja inwestycji w instalację fotowoltaiczną o mocy 200 kW
14/11/22 18:32  brak uprawnień JRC GROUP SA (20/2022) JRC Group S.A. - raport kwartalny za III kwartał 2022
10/11/22 14:08  brak uprawnień PYLON SA (19/2022) Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy firmy Spółki
02/11/22 15:58  brak uprawnień PYLON SA (18/2022) Rejestracja zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego Emitenta
10/10/22 17:33 PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym PYLON S.A.
17:25  brak uprawnień PYLON SA (17/2022) Pylon S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.01.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna
13/09/22 15:25 PYLON S.A.: Wyjaśnienia do propozycji zmiany firmy Emitenta
15:19  brak uprawnień PYLON SA (16/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A.
15:15 PYLON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2022 roku
16/08/22 11:09  brak uprawnień PYLON SA (15/2022) Pylon S.A. - raport za II kwartał 2022
30/06/22 12:58 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach nabycia akcji Emitenta PYLON S.A.
11:52 PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym PYLON S.A.
11:43  brak uprawnień PYLON SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna
03/06/22 12:11 PYLON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
12:06  brak uprawnień PYLON SA (13/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku