Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 12:50
kontakt
APSENERGY

Komunikaty

25/06/24 19:34 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
19:23 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
13/06/24 23:08 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie zamówienia na dostawę towarów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach nowej umowy ramowej.
29/05/24 17:57 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał
23/05/24 17:23 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 05:55 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
05:39 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
05:04 APS ENERGIA S.A.: Niedotrzymanie wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym
06/03/24 16:13 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie przez Emitenta umowy na dostawy urządzeń z branży trakcyjno-transportowej do Ukrainy.
01/02/24 17:41  brak uprawnień APS Energia podpisał nowy term sheet ws. sprzedaży rosyjskiej spółki
17:21 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie nowego Term sheet w sprawie sprzedaży spółki zależnej OOO APS Energia Rus
25/01/24 16:36 APS ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
13/12/23 11:15  brak uprawnień APS Energia ma kolejną umowę z PKP Intercity Remtrak o wartości ponad 10 mln zł netto
11:07 APS ENERGIA S.A.: Zawarcie kolejnej umowy na dostawy do PKP Intercity Remtrak sp. z o.o.
08/12/23 17:34 APS ENERGIA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm