Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:50
kontakt
APSENERG

Komunikaty

22/11/22 17:21 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/09/22 15:46 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej.
12/09/22 19:04  brak uprawnień Backlog APS Energia wynosił na koniec I półrocza blisko 46 mln zł
18:39 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/08/22 17:26 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie ugody w sprawie rozwiązania umowy pomiędzy OOO APS Energia Rus a AO Zavod Invertor
31/05/22 19:14 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
30/05/22 21:46 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.
21:43 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.
27/05/22 20:16 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:29 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
11/05/22 10:17  brak uprawnień APS Energia otrzyma 29 mln zł dofinansowania od NCBiR; chce wybudować drugi zakład
29/04/22 20:46 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 30 maja 2022 r. oraz projekty uchwał
20:06  brak uprawnień APS Energia planuje wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję
19:52 APS ENERGIA S.A.: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
19:43 APS ENERGIA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2021