Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 02:01
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

20/06/22 17:02 REMOR SOLAR S.A.: Wybór oferty na dostawę konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 37 MW
15/06/22 14:11 REMOR SOLAR S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
14/06/22 17:29 REMOR SOLAR S.A.: Otrzymanie trzech zawiadomień w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
12/06/22 21:51 REMOR SOLAR S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektem uchwały
21:44  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (11/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektem uchwały
10/06/22 14:43  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (10/2022) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
03/06/22 15:50 REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
15:38  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 17:04  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2022) Raport okresowy za 2021 rok.
24/05/22 15:10  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (7/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
20/05/22 14:25 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farmy fotowoltaicznej we Francji
16/05/22 17:30  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11/05/22 19:06 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej.
10/05/22 17:31  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. oraz raportu rocznego za 2021 r.
19/04/22 16:01 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji dla farm fotowoltaicznych w Szwecji