Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:35
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

29/11/21 14:07 CANNABIS POLAND S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 - Aktualizacja strategii rozwoju Spółki.
26/11/21 15:23  brak uprawnień Cannabis Poland aktualizuje strategię i rozważa emisję akcji
15:04 CANNABIS POLAND S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju Spółki
14:52  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (24/2021) Zawarcie aneksu nr 2 do umowy z Autoryzowanym Doradcą
14:50  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (23/2021) Korekta raportu bieżącego EBI nr 15/2020 - Zakończenie subskrypcji akcji serii G.
14:46  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (22/2021) Korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2019 - Zakończenie subskrypcji akcji serii F.
15/11/21 19:53  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021r.
29/09/21 17:55 CANNABIS POLAND S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta z Vapem sp. z o.o.
09/09/21 12:50  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (20/2021) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/08/21 16:47  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (19/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
04/08/21 17:39 CANNABIS POLAND S.A.: Podpisanie umowy dotyczącej rejestracji prodóktów do celów medycznych
19/07/21 16:06  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (18/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:04  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (17/2021) Rozwiązanie przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji do obrotu.
01/07/21 18:48 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku
18:39  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (16/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E i H