Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 10:42
kontakt
FKDSA

Komunikaty

15/04/24 20:36  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09/02/24 21:10  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
30/01/24 15:57  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 23:27 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Informacja o nieodbyciu się do licytacji nieruchomości
13/11/23 23:39  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
12/10/23 21:12 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
26/09/23 16:09 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną na budowę hali sportowej
28/08/23 14:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
09/08/23 21:57  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/05/23 22:41  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
08:04 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Aktualizacja strategii grupy kapitałowej
21/03/23 23:08  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (4/2023) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 rok
17/03/23 14:48  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. ? korekta raportu EBI 1/2023 terminy publikacji raportów okresowych w 202
13/03/23 21:06  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (2/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023
03/03/23 18:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. na rynku NewConnect