Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 14:09
kontakt
INDOS

Komunikaty

28/07/22 20:17  brak uprawnień INDOS SA (16/2022) Umorzenie części obligacji serii K3
04/07/22 15:50  brak uprawnień INDOS SA (15/2022) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł
15:45 INDOS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii K3 oraz objęcie wszystkich obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł
01/07/22 13:07  brak uprawnień Indos wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję za '21
13:02  brak uprawnień INDOS SA (14/2022) Informacja na temat wypłaty dywidendy
12:48 INDOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2022 r.
30/06/22 15:39  brak uprawnień INDOS SA (13/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
29/06/22 15:50 INDOS S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
15:28 INDOS S.A.: Korekta raportu biezącego nr 5/2022
08/06/22 16:50 INDOS S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
06/06/22 13:00 INDOS S.A.: Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K2
03/06/22 15:29  brak uprawnień Indos wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł
15:16 INDOS S.A.: Emisja obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł
14:24  brak uprawnień INDOS SA (12/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 r.
01/06/22 10:59  brak uprawnień Indos chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję za '21