Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:23
kontakt
AIGAMES

Komunikaty

11/08/22 18:49 ALL IN! GAMES S.A.: Zawiązanie spółki zależnej
09/08/22 21:11 ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
05/08/22 10:58 ALL IN! GAMES S.A.: Odebranie postanowienia w sprawie podjęcia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
04/08/22 18:46 ALL IN! GAMES S.A.: Zarejestrowanie przez sąd zmiany Statutu Spółki
14:11 ALL IN! GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
25/07/22 23:28 ALL IN! GAMES S.A.: Złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
19/07/22 14:16 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy wydawniczej ze spółką One More Level S.A. dot. gry Cyber Slash oraz zawarcie aneksu do Umowy licencyjnej dot. gry Ghostrunner
13:30  brak uprawnień One More Level rozwiązało umowę wydawniczą z All in! Games na grę "Cyber Slash"
30/06/22 17:04 ALL IN! GAMES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:57 ALL IN! GAMES S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki All In! Games S.A.
16:49 ALL IN! GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:43 ALL IN! GAMES S.A.: Wygaśnięcie umów lock up dotyczących akcji serii H Spółki
14:43 ALL IN! GAMES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej All In! Games S.A.
27/06/22 20:25 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
15/06/22 11:50 ALL IN! GAMES S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. - "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r."