Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:42
kontakt
AIGAMES

Komunikaty

07/09/23 07:06  brak uprawnień All In! Games chce przeprowadzić emisję akcji s. J
06/09/23 22:30 ALL IN! GAMES S.A.: Podjęcie przez zarząd emitenta uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
05/09/23 22:59 ALL IN! GAMES S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii I Spółki
24/08/23 20:58 ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
17/08/23 15:28 ALL IN! GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
28/07/23 21:01 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia z Untold Tales S.A. w sprawie przekazania praw wydawniczych do gry Tools Up!
17/07/23 20:16 ALL IN! GAMES S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
04/07/23 22:47 ALL IN! GAMES S.A.: Sprostowanie do raportów nr 34/2023 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i 35/2023 - Treść uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
01/07/23 03:13 ALL IN! GAMES S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
30/06/23 22:09 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie trójstronnego porozumienia dotyczącego częściowego przeniesienia praw wydawniczych do gier Red Wings: Aces of the Sky i Red Wings: American Acces
15:32 ALL IN! GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
15:26 ALL IN! GAMES S.A.: Treść uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
15:19 ALL IN! GAMES S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22/06/23 18:51 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami Spółki
16:36 ALL IN! GAMES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej