Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 19:36
kontakt
BRASTER

Komunikaty

01/12/23 17:05 BRASTER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku - zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad w dniu 16 listopada 2023 roku
16:43 BRASTER S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:24 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Braster S.A
15:18 BRASTER S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. po wznowieniu obrad w dniu 1 grudnia 2023 roku
30/11/23 01:44 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/11/23 14:38 BRASTER S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/11/23 17:34 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023
16/11/23 22:59 BRASTER S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
18:36 BRASTER S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad w dniu 16 listopada 2023 roku
18:24 BRASTER S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
03/11/23 17:12 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Braster S.A. w dniu 2 listopada 2023 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach
02/11/23 18:40 BRASTER S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
18:30 BRASTER S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
08:58 BRASTER S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/10/23 15:12 BRASTER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce